King’s Kids International (KKI) jest międzynarodowym ruchem, obejmującym styl życia w królestwie, który opiera się na rodzinie i więziach międzypokoleniowych. Naszym celem jest mobilizować, wyposażać, wychodzić do i troszczyć się o dzieci, młodzież i ich rodziny, w celu poprowadzenia ich ku przeznaczeniu poznawania Boga w sprawdzony sposób, przynoszący Mu radość, jednocześnie przybliżający Jego i Jego Królestwo. KKI jest służbą Młodzieży z Misją (YWAM), która usługuje przy współuczestnictwie rodzin, kościołów i innych organizacji o podobnych założeniach. Nasze przekonania, najistotniejsze wartości i wspierające zasady są wyrazem naszych podstawowych przekonań połączonych z konkretnymi wskazówkami danymi nam przez Boga, od założenia w 1976 roku. One tworzą serce naszych fundamentalnych przekonań, relacji, stylu życia i rodzaju działalności naszej służby.

Są one zakorzenione w Bożym pisanym słowie, Biblii, i zyskały potwierdzenie jako rama naszego powołania poprzez wiele doświadczeń o dużej wadze i sile twórczej.

  • Uważamy naszą relację z Bogiem za nasz priorytet, wzrastając w poznawaniu Go bliżej i przynoszeniu Mu radości.
  • Cenimy sobie ćwiczenie się w uczniostwie w kontekście codziennego życia.
  • Cenimy duchowe możliwości i przeznaczenie dzieci i nastolatków.
  • Cenimy rodzinę i relacje międzypokoleniowe.
  • Cenimy zespołowe przywództwo, nawiązywanie kontaktów i wspólnotę.
  • Cenimy styl życia polegający na wychodzeniu do wszystkich ludzi w celu szerzenia wiedzy o Jezusie i Jego Zbawieniu, służąc wszelkimi sposobami szerzeniu Jego Królestwa we wszelkich sferach życia społecznego na świecie.
Ostróda Camp, 2015
Ostróda Camp, 2015