King’s Kids International (KKI) jest międzynarodowym ruchem, obejmującym styl życia w królestwie, który opiera się na rodzinie i więziach międzypokoleniowych. Naszym celem jest mobilizować, wyposażać, wychodzić do i troszczyć się o dzieci, młodzież i ich rodziny, w celu poprowadzenia ich ku przeznaczeniu poznawania Boga w sprawdzony sposób, przynoszący Mu radość, jednocześnie przybliżający Jego i Jego Królestwo. KKI jest służbą Młodzieży z Misją (YWAM), która usługuje przy współuczestnictwie rodzin, kościołów i innych organizacji o podobnych założeniach. Nasze przekonania, najistotniejsze wartości i wspierające zasady są wyrazem naszych podstawowych przekonań połączonych z konkretnymi wskazówkami danymi nam przez Boga, od założenia w 1976 roku. One tworzą serce naszych fundamentalnych przekonań, relacji, stylu życia i rodzaju działalności naszej służby.

Są one zakorzenione w Bożym pisanym słowie, Biblii, i zyskały potwierdzenie jako rama naszego powołania poprzez wiele doświadczeń o dużej wadze i sile twórczej.

  • Uważamy naszą relację z Bogiem za nasz priorytet, wzrastając w poznawaniu Go bliżej i przynoszeniu Mu radości.
  • Cenimy sobie ćwiczenie się w uczniostwie w kontekście codziennego życia.
  • Cenimy duchowe możliwości i przeznaczenie dzieci i nastolatków.
  • Cenimy rodzinę i relacje międzypokoleniowe.
  • Cenimy zespołowe przywództwo, nawiązywanie kontaktów i wspólnotę.
  • Cenimy styl życia polegający na wychodzeniu do wszystkich ludzi w celu szerzenia wiedzy o Jezusie i Jego Zbawieniu, służąc wszelkimi sposobami szerzeniu Jego Królestwa we wszelkich sferach życia społecznego na świecie.
Ostróda Camp, 2015
Ostróda Camp, 2015

 

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company