O nas

Nasz cel

KKI jest międzynarodowym ruchem, obejmującym styl życia w królestwie, który opiera się na rodzinie i więziach międzypokoleniowych.

Naszym celem jest mobilizować, wyposażać, wychodzić do i troszczyć się o dzieci, młodzież i ich rodziny, w celu poprowadzenia ich ku ich przeznaczeniu poznawania Boga w sprawdzony sposób, przynoszący Mu radość, jednocześnie przybliżający Jego i Jego Królestwo. Naszym fundamentalnym fragmentem są słowa z 5 Księgi Mojżeszowej 6:6-7
„Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.”

KKI jest służbą Młodzieży z Misją (YWAM), która usługuje przy współuczestnictwie rodzin, kościołów i innych organizacji o podobnych założeniach.

Zasadnicze wartości

Nasze przekonania, najistotniejsze wartości i wspierające zasady są wyrazem naszych podstawowych przekonań połączonych z konkretnymi wskazówkami danymi nam przez Boga, od założenia w 1976 roku. One tworzą serce naszych fundamentalnych przekonań, relacji, stylu życia i rodzaju działalności naszej służby. Są one zakorzenione w Bożym pisanym słowie, Biblii, i zyskały potwierdzenie jako rama naszego powołania poprzez wiele doświadczeń o dużej wadze i sile twórczej.
Wartości odnoszą się do tych biblijnych wartości, które mają wyróżniające się znaczenie w naszej służbie. Definiują naszą tożsamość, cel, sposób podejmowania decyzji i dają wskazówki jak kochać i służyć Bogu i bliźniemu. Jako takim, przyznano im dominującą pozycję. Nasze podstawowe przekonania i inne zasady, pomimo, że są ważne jeśli chodzi o zrozumienie naszej służby, zawierają prawdy, które mogą być wspólne dla innych wierzących i również innych służb.
Jest naszą nadzieją, że kolejne pokolenia nauczą się poznawać, kochać, ufać i być posłusznym Bogu w zgodzie z tymi przekonaniami, wartościami i zasadami. My dalej modlimy się, że wezmą sobie te wartości do serc i nauczą się jak uzyskiwać dostęp do Bożej łaski, aby wcielać te wartości w codzienne życie i wyrazy miłości.
Uważamy naszą relację z Bogiem za nasz priorytet, wzrastając w poznawaniu Go bliżej i przynoszeniu Mu radości.

Cenimy

Cenimy sobie ćwiczenie się w uczniostwie w kontekście codziennego życia.
Cenimy duchowe możliwości i przeznaczenie dzieci i nastolatków.
Cenimy rodzinę i relacje międzypokoleniowe.
Cenimy zespołowe przywództwo, nawiązywanie kontaktów i wspólnotę.
Cenimy styl życia polegający na wychodzeniu do wszystkich ludzi w celu szerzenia wiedzy o Jezusie i Jego Zbawieniu, służąc wszelkimi sposobami szerzeniu Jego Królestwa we wszelkich sferach życia społecznego na świecie.
Tych sześć zasadniczych wartości reprezentuje dodatkowe zasady KKI, które dostarcza zespół treningowy KKI.
KKI Polska to organizacja Non-Profitowa.
Jest służbą Młodzieży z Misją (YWAM), która usługuje przy współuczestnictwie rodzin, kościołów i innych organizacji o podobnych założeniach.

Kontakt

Email: kingskidspl@gmail.com
Kontakt: +48 884 946 777 
© 2023 Kings Kids Polska || Realizacja: Elevation Group
checkmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram